Những đặc tính của gỗ Hemlock - Fir

Hemlock – Fir CS1 là loại đặc biệt sở hữu những tính chất tốt nhất của Hemlock – Fir và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.